Istoric Imagini  
 

Istoric

-biserica cu hramul "Sfântul Nicolae" din satul Bascenii de Jos este o construcţie monument istoric, construita de Tudor si Ancuţa  Săseanu în jurul anului 1775. Are o configuraţie specifică bisericilor ortodoxe din România: cu pridvor, pronaos, naos, altar, scara de acces la turla de peste pronaos, abside poligonale la naos;
-iniţial, biserica a avut doua turle, una deschisa la interior peste naos, prezentă şi astăzi, şi o turlă clopotniţă  închisă la partea de jos, care fiind deteriorată la un cutremur puternic, a fost înlocuita prin doua turle de lemn construite peste butucul existent la care  s-a mai adăugat un perete de susţinere ;
-pereţii bisericii sunt din zidărie de cărămida de argila arsa de format vechi, iar fundaţia este din piatra cu mortar  de var.
-şarpanta peste corpul bisericii şi peste turle este din lemn având învelitoarea din şită (şindrila). Fundaţia superficială şi cutremurele prin care a trecut construcţia în decursul existenţei sale au făcut ca turla de peste pronaos sa fie înlocuita cu turle de lemn, iar avarierea turlei de peste naos sa fie foarte puternică. În corpul bisericii  au existat fisuri care  au fost astupate în timpul lucrărilor efectuate în ultimii ani. Acoperişul este deteriorat pe zone însemnate.
               -important din punct de vedere artistic la acest monument este fără îndoială pictura. Tehnica ei „al fresco” este unul din elementele cele mai caracteristice ale acestui monument. Armonia fermecătoare a culorilor, gustul artistic care a prezidat la repartizarea tonurilor, diversitatea motivelor decorative, mlădierea frescelor după formele arhitecturale şi extinderea lor în interior dovedesc însemnătatea acestei picturi, ca exemplu tipic, pentru veacul al XVIII‑lea şi în deosebi pentru a doua lui jumătate.
                -pictura acestui monument clasează pe autorul ei, „Ieremia Zugravul”, printre cei mai iscusiţi meşteri din acest timp şi face proba ştiinţei, îndemânării şi gustului de care el a dat dovadă. Ca notă originală a acestei picturi este faptul că ea ocupă atât interiorul, cât şi exteriorul.
                -adesea, biserica Sfântul Nicolae a fost asemănata cu biserica mânăstirii Voroneţ. Din acest motiv este numită „Voroneţul Buzăului”.
                  -în anul 1931 istoricul Nicolae Iorga a vizitat această biserică. Pentru că a fost plăcut impresionat de frumuseţea ei a inclus-o pe lista monumentelor istorice. O carte de cult -Octoih- a fost luata de N. Iorga, iar astăzi se afla în muzeul din incinta „Casei memoriale –Nicolae Iorga” din oraşul Vălenii de Munte.
                  -lucrările de consolidare şi restaurare au început în anul 1997. În interiorul bisericii a fost construită o schelă din lemn pentru protecţia credincioşilor. De asemenea a fost refăcută fundaţia, iar pereţii laterali au fost consolidaţi. A fost refăcut  acoperişul, iar cele doua turle de lemn de pe pronaos au fost înlăturate. Astfel, s-a permis construirea unei singure turle, aşa cum a fost iniţial. Pe latura de nord s-a făcut un zid de sprijin şi o rigolă de scurgere a apei. De asemenea s-a pavat cu piatră pe lângă biserică. Având în vedere valoarea deosebită a picturii, se lucrează în paralel şi la restaurarea acesteia;
                   - în anul 2006 s-a început şi construirea unei magazii, necesară  pentru depozitarea unor materiale; 
                   -fondurile materiale necesare pentru finalizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare, dar şi pentru construcţia magaziei depăşesc cu mult posibilităţile financiare ale bisericii şi ale credincioşilor;
                    - având în vedere această situaţie, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate tuturor celor care ne pot ajuta. Donaţii se pot face către :
CREDITCOOP Casa Centrala, Coop. Istrita Buzau pct. Patarlagele,
CONT : 2511102.100300.003.001673 ;
CONT  IBAN :RO61.CRCO.4010.0130.0300.1673

     
  Sau la adresa :
         PAROHIA «SFANTUL NICOLAE » BASCENII DE JOS
         SAT : BASCENII DE JOS
         COMUNA : CALVINI
          JUDETUL BUZAU
          ROMANIA 
                                                                                  
                                                                      Preot Paroh,
                                                                                 Dobrin Justin-Mihail